Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 29 ust. 1, czyli o:

 • preparatach do początkowego żywienia niemowląt oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które nie należą do grup określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1-3,
 • suplementach diety,
 • środkach spożywczych, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub substancje, o których mowa w załączniku III część B i C do rozporządzenia nr 1925/2006.

Rejestr produktów prowadzony jest w formie elektronicznej, obejmuje dane od roku 2007 wzwyż i zawiera następujące dane:

 • Nazwę produktu
 • Postać produktu
 • Proponowaną przez podmiot powiadamiający kwalifikację - rodzaj środka spożywczego (S - suplement diety; ŻW - żywność wzbogacana; ŚSSPŻ - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego)
 • Skład jakościowy – składniki, w tym substancje czynne
 • Nazwę i adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu
 • Nazwę producenta oraz kraj pochodzenia produktu
 • Wyniki postępowania GIS (S - suplement diety; ŻW - żywność wzbogacana; ŚSSPŻ - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego; PWT - postępowanie w toku)
 • Konkretny rodzaj Środka Spożywczego Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego
 • Uwagi

W przypadku wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej przejdź do Elektronicznego Systemu Powiadamiania

Wyszukiwanie produktów

Przeglądanie rejestrów

Według nazwy produktu
0-9 #ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pobieranie rejestrów

Pełny rejestr produktów zawiera na chwilę obecną 88785 produktów.
Stan na dzień 24-01-2020.