Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 29 ust. 1, czyli o:

 • preparatach do początkowego żywienia niemowląt oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które nie należą do grup określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1-3,
 • suplementach diety,
 • środkach spożywczych, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub substancje, o których mowa w załączniku III część B i C do rozporządzenia nr 1925/2006.

Rejestr produktów prowadzony jest w formie elektronicznej, obejmuje dane od roku 2007 wzwyż i zawiera następujące dane:

 • Nazwę produktu
 • Postać produktu
 • Proponowaną przez podmiot powiadamiający kwalifikację - rodzaj środka spożywczego (S - suplement diety; ŻW - żywność wzbogacana; ŚSSPŻ - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego)
 • Skład jakościowy – składniki, w tym substancje czynne
 • Nazwę i adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu
 • Nazwę producenta oraz kraj pochodzenia produktu
 • Wyniki postępowania GIS (S - suplement diety; ŻW - żywność wzbogacana; ŚSSPŻ - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego; PWT - postępowanie w toku)
 • Konkretny rodzaj Środka Spożywczego Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego
 • Uwagi

W przypadku wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej przejdź do Elektronicznego Systemu Powiadamiania

Wyszukiwanie produktów

Przeglądanie rejestrów

Pobieranie rejestrów

Pełny rejestr produktów zawiera na chwilę obecną 62145 produktów.
Stan na dzień 21-03-2018.